blog

Alle artikels vindt u hier terug

09

Nov 2016

Kropfistels bij papegaaien en parkieten

Door: Dierenarts Bart Christiaenssen | Tags: kropfistel

Kropfistels, zoals bij deze jonge edelpapegaai man van 11 weken (zie foto's), komen vaak voor bij jonge papegaaien en parkieten. Een kropfistel is in feite een 'gat' naar buiten toe, ter hoogte van de krop.
Deze patiënten worden door de eigenaar meestal gepresenteerd als spoedgeval, maar toch hoeft een papegaai of parkiet met een kropfistel niet steeds als spoedgeval behandeld te worden.

11

Jan 2017

Grijze roodstaart papegaai op CITES AI

Door: Dierenarts Bart Christiaenssen | Tags: Grijze roodstaart papegaai citeslijst, grijze roodstaart chippen

Op de recente CITES-top over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten werd beslist om de grijze roodstaartpapegaai (Psittacus erithacus en  Psittacus timneh) vanaf begin 2017 internationaal op CITES Appendix 1 te plaatsen. Bijgevolg werd door de EU beslist de vogel op te nemen op de Europese Bijlage AI van de CITES-conventie. Dat wil zeggen dat deze soort nu een hogere beschermingsgraad geniet dan voordien.

Maar wat betekent dit nu concreet voor u als eigenaar van de grijze roodstaartpapegaai?